Tietosuoja

Tämä on Käsityökeskus Tuuman henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Käsityökeskus Tuuma Oy (Y: 2593314-9)
Humalistonkatu 5
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jatta Berggren
sähköposti: info@kasityokeskustuuma.fi
puhelin: 045 314 7441

3. Rekisterin nimi

Käsityökeskus Tuuman asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, tilausten käsittely ja lähettäminen sekä palveluistamme kertominen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot ostetuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Yleensä säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä asiakassuhteen hoitoon ja niin kauan kuin meidän on ne lain mukaan säilytettävä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. hänen rekisteröidessään asiakkuutensa, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujan kautta sekä muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.